Advies - Meerwaarde

Uiteindelijk is het leveren van meerwaarde bepalend voor het bestaansrecht van de jeugdopleiding. Welke meerwaarde biedt de jeugdopleiding om ieder kind te ondersteunen in zijn of haar persoonlijke en sportieve ontwikkeling?


Motorische vooruitgang na het volgen van het programma 

De motorische ontwikkeling is gericht op de manier van bewegen. Het bestaat uit de grove- en de fijne motoriek. De coördinatieve vermogens spelen hierbij een belangrijke rol: aanpassingsvermogen, ruimtelijk oriëntatie vermogen, koppelingsvermogen, kinetisch differentiatie vermogen, ritmisch vermogen, evenwichtsvermogen en reactievermogen. 
Het kinetisch differentiatie vermogen is bijvoorbeeld het kunnen afstemmen van de snelheid en richting van eigen lichaam(sdelen) of voorwerpen op de omgeving, zoals de afzet bij een sprong op de kast of hoe hard je een bal gooit. 
Het koppelingsvermogen is bijvoorbeeld het op elkaar kunnen afstemmen van eigen lichaamsdelen dat bij de beweging betrokken is, zoals verspringen waarbij je de armen omgekeerd meeneemt. 
Ook de fundamentele motorische vaardigheden spelen een belangrijke rol bij de motorische ontwikkeling. Fundamentele motorische vaardigheden kunnen worden opgedeeld in locomotor skills, zoals rennen, springen e.d., stability skills, zoals balanceren, draaien e.d. en object control skills, zoals gooien, schieten e.d.. Locomotor skills zijn gericht op het verplaatsen van het lichaam door de ruimte. Stability skills zijn gericht op de balans van een persoon, stilstaand of in actie. Object control skills zijn gericht op de controle hebben over bepaalde objecten in een beweging. 
(bron: Hoeboer et al., 2014, Slingerland, 2009)

Hoe besteedt de vereniging hier binnen je jeugdopleiding aandacht aan? Hoe biedt de jeugdopleiding de mogelijkheid aan voor de sporters om deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat wil de jeugdopleiding ze precies aanleren?

Antwoord vinden op deze vragen? Topsport Gelderland biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen een cursus Breed Motorisch Ontwikkelen (BMO) aan. Tijdens deze cursus leer je zowel het theoretisch construct als leer je BMO praktisch toe te passen in de praktijk. 


Fysieke vooruitgang na het volgen van het programma 

De fysieke ontwikkeling is gericht op veranderingen in het lichaam. Denk hierbij aan kracht, wendbaarheid, snelheid, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en stabiliteit. Deze worden ook wel de Conditions of Movement genoemd. Hoe besteedt de vereniging hier binnen je jeugdopleiding aandacht aan? Hoe biedt de jeugdopleiding de mogelijkheid aan voor de sporters om deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat wil de jeugdopleiding ze precies aanleren? 

Antwoord vinden op deze vragen? Topsport Gelderland biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen een cursus Ontwikkel Fasegericht opleiden (OFO) aan. Tijdens deze cursus leer je zowel het theoretisch construct, hoe OFO in kaart te brengen (testen en meten) in combinatie met hoe OFO praktisch toe te passen. 


Interpersoonlijke vaardigheden geleerd na het volgen van het programma 

De sporters hebben interpersoonlijke vaardigheden geleerd binnen de vereniging na het volgen van de jeugdopleiding. Dit zijn vaardigheden die tussen de sporter en anderen plaatsvindt zoals communiceren, luisteren, omgaan met je omgeving, samenwerken enzovoort. Hoe besteedt de vereniging hier binnen je jeugdopleiding aandacht aan? Hoe biedt de jeugdopleiding de mogelijkheid aan voor de sporters om deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat wilt de jeugdopleiding ze precies aanleren? Wil je hier meer over weten of vind je het een interessant onderwerp? 

Topsport Gelderland biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen een cursus Sportpsychologie en mentale training A aan. Tijdens deze cursus leer je zowel het theoretisch construct en hoe mentale vaardigheden in te zetten en over groepsdynamica. 


Intra-persoonlijke vaardigheden geleerd na het volgen van het programma

De sporters hebben intra-persoonlijke vaardigheden geleerd binnen de vereniging na het volgen van het programma. Dit zijn vaardigheden die gaan over de mate waarin iemand in staat is om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Dus gericht op vaardigheden binnen de persoon zelf. De mate van zelfregulatie speelt in de sport een belangrijke rol op de intra-persoonlijke vaardigheden zoals, doelen stellen, plannen, monitoren, bijstellen, evalueren, coping strategieën inzien en ontwikkelen. Hoe besteedt de vereniging hier binnen je jeugdopleiding aandacht aan? Hoe biedt de jeugdopleiding de mogelijkheid aan voor de sporters om deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat wil de jeugdopleiding ze precies aanleren? Wil je hier meer over weten of vind je het een interessant onderwerp? 
Topsport Gelderland biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen een cursus Sportpsychologie en mentale training A aan. Tijdens deze cursus leer je zowel het theoretisch construct en hoe mentale vaardigheden in te zetten en over groepsdynamica. 

 

Voor meer informatie neem contact op met bart-jan@topsportgelderland.nl of wil je zien welke cursussen er zijn? Klik dan hier